Projekt Klamparen, Stockholm.
skyddad svart betongvägg.